Cennik prác pre rok 2018
   Popis aplikácie a schémy podsystémov (370KB)
   Dokumentácia informačného systému verzia Java (36MB)
   Java x32 - Java SE Runtime Environment 6u26 (15MB)
   ZIP JRE 6u26 (31MB)
   Java x64 - Java SE Runtime Environment 6u26 (15MB)
   Java x32 - Java SE Runtime Environment 8u45 (37MB)
   Java x64 - Java SE Runtime Environment 8u45 (41MB)
   Java x64 - Java SE Runtime Environment 8u172 (62MB)
   Java x32 - Java SE Runtime Environment 8u192 (66MB)
   Java x64 - Java SE Runtime Environment 8u192 (74MB)
   Java x64 - Java SE Runtime Environment 10u01 (102MB)
   AcrobatReader X SK (56MB)
   AcrobatReader 11sk (38.4MB)
   FoxitReader23 (2.6MB)
   Konfiguračný súbor klienta (4.5MB)
   Tlačový prezentačný materiál (5MB)
   Offline client (4.7MB)
   Program na konverziu DBF formátov
   Schranka
   Klient pre vzdialené pripojenie TeamViewer(1.02MB)
   FormEdik DEMO (3.7MB)
   Virtualna tlaciaren pdf dokumentov DOPDF(1.7MB)
   Virtualna tlaciaren pdf dokumentov DOPDF-7(4.7MB)
   EasyPos2010(0.8MB)
   EasyPos2010v26(0.8MB)
   EasyPos2010v28(0.8MB)
   EasyPos2010v29(0.6MB)
   EasyPos2010v31(1.2MB)
   EasyPos2016(1.9MB)
   Servisný interval(0.5MB)
   Logmein(16.8MB)
   Program na inštaláciu certifikátu pre Javu -jar(0.6MB)
   Program na inštaláciu certifikátu pre Javu -exe(0.6MB)
   Prostredie e-kasy
   Prostredie e-kasy pre offline blok


Dátum poslednej aktualizácie: 5.11.2019