Identifikačné údaje firmy:
Obchodné meno: CHEMAT computer sevice s.r.o.
Sídlo spoločnosti:
ulica: M.R. Štefánika 116
mesto: Nováky
PSČ: 972 71
štát: Slovenská republika

IČO: 31341209
DIČ: 2020325505
IČ DPH: SK2020325505

Obchodný register: Okresný súd Trenčín
Oddiel:
Sro
Vložka číslo: 21934/R
 


Informácie o firme:

Firma vznikla v roku 1993 s predmetom činnosti tvorba a správa podnikových informačných systémov. Spoločnosť realizuje dodávky hardvéru,počítačových sietí a informačných systémov podľa požiadaviek zákazníka a následne správu a prevádzku týchto systémov. Firma sa zaoberá tvorbou softvéru pre zákazkovú stojárenskú výrobu, prevádzku veľkoskladov a prevádzku autodopravy. Všetky tieto podsystémy integruje ekonomická agenda ako súčasť dodávky informačných systémov.


Rozsah činností:

-dodávka softvéru
-dodávka ekonomických informačných systémov podľa požiadaviek zákazníka
-dodávka hardvéru
-tvorba softvéru na požiadavku zákazníka
-dodávka počítačových sietí
-správa hardvéru, počítačových sietí a softvéru
-spracovanie dát
-školiaca činnosť
-tvorba analýz činností spoločnosti