Spoločnosť sa zaoberá tvorbou ekonomických informačných systémov podľa požiadaviek zákazníka, so zameraním na zákazkovú strojársku výrobu, prevádzku veľkoskladov, prevádzku autodopravy s plnou integráciou do ekonomického informačného systému spoločnosti. Ponúkame informačný systém pracujúci v prostredí

  Java- sieťova verzia systém tenkého klienta v sieti Intranet aj v sieti Internet 


Ekonomická agenda - DEMO Ekonomická agenda - DEMO verzia.


Pre spustenie je potrebné mať nainštalovanú JAVU (verziu 8u172 alebo vyššiu). Ak ju nemáte, môžete ju na tejto stránke stiahnuť vo verzii 8u172.