Chemat computer service s.r.o.

Sme programátorská firma ktorá vznikla v roku 1993.
Zaoberáme sa tvorbou informačných systémov podľa požiadaviek
zákazníka a následne správou a prevádzkovaním týchto systémov. Špecializujeme sa na vývoj softvéru pre zákazkovú strojárenskú výrobu, prevádzku veľkoskladov a prevádzku autodopravy. Všetky tieto podsystémy integruje ekonomická agenda ako súčasť dodávky informačných systémov.

Rozsah činností:

Softvér

tvorba a dodávka ekonomických informačných systémov podľa požiadaviek zákazníka
 

Hardvér a systémy serverov

dodávame a spravujeme hardvér a operačné systémy Windows/Linux potrebné pre informačné systémy zákazníka

Školiaca činnosť

zabezpečujeme zaškolenie pracovníkov pre efektívne využívanie dodaných informačných systémov