Spoločnosť sa zaoberá tvorbou ekonomických informačných systémov podľa požiadaviek zákazníka, so zameraním na zákazkovú strojársku výrobu, prevádzku veľkoskladov, prevádzku autodopravy s plnou integráciou do ekonomického informačného systému spoločnosti.

 Ponúkame informačný systém pracujúci v prostredí  
Java- sieťová verzia systém tenkého klienta v sieti Intranet aj v sieti Internet.
© IS Chemat - DEMO verzia.
Uživateľske meno pre prihlásenie do  © IS Chemat: "DEMO" a prázdne heslo.